Posted on Leave a comment

three Christian kings

English: Odin, Thor and Freyr or three Christian kings on the 12th century Skog church tapestry.
Svenska: En framställning av Oden, Tor och Frej på bonaden från Skog i Hälsingland. 1000-talets slut eller omkring 1100.
Date Late 11th century or early 12th century
 
Source "Svenska konstskatter. Från äldsta tider till 1900-talets början", page 17, published by Bokförlaget Forum, Stockholm, 1949. ISBN 9928860475
 
Author Photographer unknown, not credited

Posted on Leave a comment

The Meeting of the Three Kings with David and Isaiah

The Meeting of the Three Kings with David and Isaiah 
 
The Meeting of the Three Kings with David and Isaiah